Kurs skierowany jest do uczniów klasy IV w zawodzie technik fotografii i multimediów